מלגת מעורבות חברתית בשיתוף פיס

המלגה מקנה עד 10,000 ש"ח בשנה לתושבי שדרות הלומדים לתואר
ראשון לפחות 16 שעות שבועיות(מוסדות מוכרי מל"ג ), הנדסאים (מוסדות מוכרי מה"ט), תעודת הוראה, יג'
ו- יד', בתי ספר על תיכוניים לאומנויות, קורסים המתוקצבים ע"י האגף להכשרה מקצועית, סמינרים להכשרות מורים.
תמורת המלגה נדרשים הסטודנטים לתרום מזמנם עבור הקהילה במגוון פרוייקטים ומיזמים במסגרת שעות הנקבעת מראש( 160-140 שעות התנדבות
בשנה ).

סגירת תפריט